Pau Rosa Guitar Bridge Blanks

Swartzia fistuloides

Hard & heavy & capable of a beautiful polish. Rare on the American market. Partially air dried.

Item Number: IW34842

Sold 78415cc43c7a69982a1814f365e95d5a45f14ac67e0a9295ae06c33f7249e6bb
$8.00
A 1/2 x 1 3/4 x 8"
Sold 78415cc43c7a69982a1814f365e95d5a45f14ac67e0a9295ae06c33f7249e6bb
$8.00
B 1/2 x 1 5/8 x 8"
Sold 78415cc43c7a69982a1814f365e95d5a45f14ac67e0a9295ae06c33f7249e6bb
$9.00
C 1/2 x 1 7/8 x 8"
Sold 78415cc43c7a69982a1814f365e95d5a45f14ac67e0a9295ae06c33f7249e6bb
$9.00
D 1/2 x 1 7/8 x 8"
Sold 78415cc43c7a69982a1814f365e95d5a45f14ac67e0a9295ae06c33f7249e6bb
$9.00
E 1/2 x 1 7/8 x 8"
Sold 78415cc43c7a69982a1814f365e95d5a45f14ac67e0a9295ae06c33f7249e6bb
$9.00
F 1/2 x 1 7/8 x 8"
Sold 78415cc43c7a69982a1814f365e95d5a45f14ac67e0a9295ae06c33f7249e6bb
$9.00
G 1/2 x 1 7/8 x 8"
Sold 78415cc43c7a69982a1814f365e95d5a45f14ac67e0a9295ae06c33f7249e6bb
$9.00 $7.65
H 1/2 x 1 7/8 x 8"